متولد ۱۳۴۵ اردکان. محل سکونت یزد

پزشک متخصص کودکان
سوابق مدیریتی به ترتیب: ریاست بیمارستان زعیم پاکدشت- ریاست بیمارستان شهید آیةالله اشرفی اصفهانی تهران و هم‌زمان مدیرکل درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی... در حال حاضر ریاست بیمارستان اشرفی اصفهانی را بر عهده دارد. ...

 

از اوست

چو زهجر گل‌رخسار تو دیوانه شدم
                                                                                                                               به مداوای جنون  راهی  میخانه  شدم

ساغر عشق تو خواب از سرشوریده ببرد
                                                                                                                               که بدین گونه  گدای می و پیمانه شدم

ای که بر جان‌ودلم شعله بیداد زدی
                                                                                                                               جرمم آن بود که ازبهر تو پروانه شدم

روی  بنمودی و من غرق تماشا بودم
                                                                                                                               محو در جلوه  گه آن رخ  مستانه  شدم

سیل عشق تو چنان کنده  زین بنیادم
                                                                                                                               که چنین بی‌کس وبی خانه و کاشانه شدم

اگرم راه دگر  بودی و ماوای دگر
                                                                                                                               نه دگربار سرافکنده این خانه شدم

درد عشاق مپندار که واحد» باشد
                                                                                                                               آن‌قدر هست  که  من ساکن ویرانه شدم  


مژده بهار

دلا  خزان  برود  نوبت   بهار آید
                                                                                                                                                                              ز شاخه چمنت  نو گلی  به  بار آید
زسینه پرده غم‌ها زدوده خواهد شد
                                                                                                                                                                             دمی که آن صنم پاک  خوش‌نگار آید
بتی  که وصف   جمالش  ز  خامه  بیرونست
                                                                                                                                                                              پری وشی  که بشوید زدل غبار آید
هزار  نیزه خون‌ریز  نرگس   مستش
                                                                                                                                                                                نشانه کرده مرا وز پی شکار آید
دلی که رام نگردد چو آهوی وحشی
                                                                                                                                                                               ز پا فتاده و نخجیر آن سوار آید
شراب لعل لبش چاره‌ساز درد من  است
                                                                                                                                                                             خوشا دمی که در آغوشم آن خمار آید
زبانگ بوسه  سرایم ترانه‌ای دلکش
                                                                                                                                                                              اگر به چنگ من آن زلف مشکبار آید
دلم ز کیش رخ آن ملک ببازد کیش
                                                                                                                                                                               بسان بیدق و فرزین چودرقمارآید
به گوش «واحد"غم‌دیده از نسیم بهار