متولد ۱۳۶۲ یزد

مدیر موسسه  و انتشارات یادداشت نو

سردبیر نشریه ادبی سرای سپنج

سردبیر فصلنامه ادبستان

 

 از اوست:

  ۱

و دیگر

هیچ دیواری

به سایه‌اش اعتماد نداشت

دیوارها

فروریختند

سایه‌ها

مردند

  

۲

 این روزها

کوتاه حرف می‌زنم

کوتاه می‌خوابم

کوتاه می‌نویسم

کوتاه می‌آیم

کوتاه

کو

تا

به تو برسم

 

 ۳

 نمی‌دانم

وقتی مادری

فرزند سی‌ساله‌اش را

از دست می‌دهد

 چه حسی دارد

نمی‌دانم

وقتی تاجری ورشکست می‌شود

چه حسی دارد

نمی‌دانم

وقتی آهویی را

جلو بچه‌اش سر می‌برند

چه حسی دارد

وحالا که تورفته‌ای

هیچ‌کس نمی‌دانم

من

چه حسی دارم