وی  از  سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را درزمینهٔ شعر آغاز کرده و تاکنون آثار متعددی از ایشان در مجلات و روزنامه‌ها به چاپ رسیده است منتشر گردیده است . مجموعهٔ غزلیات ایشان با عنوان" تبسم‌های شرقی" در سال ۱۳۸۲

ایشان علاوه بر فعالیت‌های علمی، مسئول مرکز آفرینش‌های ادبی حوزهٔ هنری استان یزد نیز است. ایشان با استفاده از اصطلاحات فلسفی و فقهی در شعر در حال تجربهٔ زبان شعری تازه‌ای است.

 

طلوع نرگس

 

همین است ابتدای سبز اوقاتی که می‌گویند
و سرشار گل است آن ارتفاعاتی که می‌گویند
اشارات زلالی از طلوع تازهٔ نرگس
پیاپی می‌وزد از سمت میقاتی که می‌گویند
زمین در جست‌وجو هرچند بی‌تابانه می‌چرخد
ولی پیداست دیگر آن علاماتی که می‌گویند
جهان این بار دیگر ایستاده با تمام خویش
کنار خیمهٔ سبز ملاقاتی که می‌گویند
کنار جمعهٔ موعود، گل‌های ظهور او
یکایک می‌دمد طبق روایاتی که می‌گویند
کنون از انتهای دشت‌های شرق می‌آید
صدای آخرین بند مناجاتی که می‌گویند
و خاک این خاک تیره آسمانی می‌شود کم‌کم
در استقبال آن عاشق‌ترین ذاتی که می‌گویند
و فردا بی‌گمان این سمت عالم روی خواهد داد
سرانجام عجیب اتفاقاتی که می‌گویند

 

 

معراج در هبوط

 

هوا بـاز است و صحـرا تـا سـوار کاج‌ها رفـتـه ست
و عاشق در شهودی سبز از این منها ج ها رفته ست
مـن ایـن پـایین کمی دلتنگـم امـا خـوب می‌دانم
که آدم در هبـوط خـویش هـم معراج‌ها رفته است
مــن آن تـبـعیــدی خـاکـم کـه احـسـاس غــریــب او
هـمیشــه تــا خــطـاب آبــی مواج‌ها رفـتـه سـت
ازاین‌پس شاخه‌ها را نـوبـت انـدیشهٔ سبز ست
کـه روزی در هـجـوم سنگـی تاراج‌ها رفتـــه ست
زمین از قسمت لاهوتی‌اش سرشـار خـواهـد شـد
تـمـام لحظه‌ها بـر مشـرق انـتـاج هـا رفتـه ست
ولـی مـردم نمی‌دانند بــر پیــراهـن ایــن دشـت
چه گلهایی به خواب روشـن دیباج‌ها رفتـه سـت
نمی‌دانند این پایین چـه بـا فرهـادهـا مـانـده سـت
نمی‌دانند آن بـالا چـه بـا حلاج‌ها رفتـه سـت
کجـا یـک زورق از تصنیف‌های عـاشقـی سـرشـار
بـه سمت بیشه‌های نــور بـرمـواج ها رفته است؟
جهـان لبـریـز پیغـام اسـت، دیشـب فکـر می‌کردم
چه ابلاغی در اشراق عجیب کاج‌ها رفتـه اسـت