پنجمین اثر سودابه مهیجی نصرآبادی چشم به جهان کتاب و ادبیات گشود.

 "برایت نامی سراغ ندارم" عنوان کتاب عاشقانه‌های کوتاه نزارقبانی است در72 صفحه که" سودابه مهیجی نصرآبادی" شاعر، نویسنده و مترجم یزدی تبار آن را گزینش و ترجمه کرده است و توسط انتشارات نشر علم در سال 1399 به زیور طبع آراسته گردیده است.

آثار قبلی این مؤلف :

نوبت به‌نوبت آفتاب
جمعه‌ها هنوز خواب می‌بینند
سکوت گفتنی
گریه با ابرهای موافق

یک شعر از این مجموعه:

قهوه‌ات را بنوش و بگو از من چه می‌خواهی؟

منی که هزاران سال پیش از خلقت

به دهان تو می‌اندیشیدم

و زمانی که هیچ‌کس از رود نیل هیچ نمی‌دانست

در امتداد گیسوان تو بربادرفته بودم

از من چه می‌خواهی؟...

 

خرید و ارسال از سایت نشر علم

Http://elmpub.com