این کتاب دربردارنده مجموعه‌ای از ترانه‌های زهرا کلاته است که توسط موسسه انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. ترانه‌هایی که به سهم خود گوشه‌ای از حقایق و دغدغه‌های جاری در جامعه را منعکس و یا مفاهیمی عاشقانه را زمزمه می‌کنند و برخی از آن‌ها توسط خوانندگان کشورمان به اجرا درآمده‌اند.

گزیده‌ای از کتاب:

نمی شه تو رو دیده باشه کسی

ولی زندگیش مثل سابق بشه

می دونی که این بهترین فرصته

واسه هرکی دوست داره عاشق بشه

نمی شه تو رو دیده باشه کسی

بتونه که حسش رو پنهوون کنه

می دونی هوای تو رو از سرش

بخوادم نمی تونه بیرون کنه

تو رو ذره ذره نفس می کشم

تو رو هر نفس زندگی می کنم

تا محکم کنم جامو تو قلب تو

می دونی که هر کار بگی می کنم