عنوان اولین  مجموعه غزل زهره نوروزی شاعر جوان خوزستانی مقیم یزد است که توسط انتشارات آنیما در ۶۴ صفحه به چاپ رسیده و آرام بدیعی دزفولی طراحی جلد کتاب را بر عهده داشته است.

مضمون بیشتر غزل‌های این کتاب اجتماعی است و شاعر بیشتر از دردهای اجتماع بخصوص اجتماع زنان سخن گفته و گاهی نیز عاشقانه‌هایی سروده است.

 

برشی از کتاب:


ساکت شدیم و دردها مجبورمان کردند

شاعرشدیم و شعرها منفورمان کردند

ماماجرای لامپ‌های زرد صد بودیم

با حیله‌ی پرمصرفی کم‌نورمان کردند

بی‌شک که ما خاکی‌ترین موجود دنیاییم

با سجده‌ی جن و پری مغرورمان کردند

مادر، بگو از جیغ‌های پشت هر دردت

وقت به دنیا آمدن هم زورمان کردند

ما به شب و تاریکی‌اش ایمان نیاوردیم

در روز روشن زورگویان کورمان کردند

افکارمان میدان جنگ و صلح و آزادیست

مارا برای خودکشی مأمورمان کردند

زهره نوروزی