عنوان نخستین مجموعه اشعار آیینی حسینعلی قاسم‌خانی از شعرای شهرستان میبد است که توسط انتشارات طلیعه سبز به چاپ دوم رسیده است.

 این مجموعه در ۹۶ صفحه و در ۵ فصل، شامل ۴۳ غزل آیینی هست.

 

 شاعر گریست تا که قلم ماجرا نوشت

ابیاتی از قصیده ی سروش جدا نوشت

 

باید کنار علقمه عشقی نظاره کردد

دریا نشست پیش لبش از وفا نوشت