متولد ۱۳۶۹ یزد

دکترای تخصصی، دندانپزشک، متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت

مجموعه شعر "به تو فکر می‌کنم" (غزل، سپید، رباعی) از ایشان توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده است.

از اوست :

 

۱

"....................................."
من مصرع آغاز را یادم نمی‌آید!
گنجشک گیج خسته‌ای در مشت تقدیرم
طعم خوش‌پرواز را یادم نمی‌آید
جز شب، کسی از اشک‌های من نمی‌دانست
افشاگر این راز را یادم نمی‌آید
عشق تو را تنها درون خویش می‌ریزم
من شیوه‌ی ابراز را یادم نمی‌آید
شعری طویلم که به یاد او نمی‌مانم
فوت‌وفن ایجاز را یادم نمی‌آید
... پایان بدون نام او پایان خوبی نیست
من ،نام پایان ساز را...

 

۲

به تو فکر می‌کنم
و به توری که می‌افتد پایین
به خودم
و جان کندن ماهیانی که گیر افتاده‌اند
فصل‌ ماهیگیری ست
و دریاچه
آرام‌آرام
توی فکرم غرق می‌شود

 

۳

در ورق‌پاره‌های مبهم ذهنم
دائم می‌نویسمت
دائم خط می‌خوری
این روزها
"تو" یعنی:
پر شدن یک سطل زباله
از کاغذهایی که مرا مچاله کرده‌اند

 

۴

من قصه‌ی کوتاه! تو اما ژرفی

فرصت نشد انگار بگویم حرفی

خورشید شدی، نور شدی، باریدی

من آب شدم، در دل آدم‌برفی