از زنان شاعر اهل یزد بود. پدرش حاج عبدالرحیم خان بیگلربیگی یزدی (زاده ۱۲۳۷ قمری) از درباریان فتحعلی شاه قاجار بود و از بیماری وبای عمومی در شهر یزد درگذشت. ام هانی در جوانی ازدواج نکرد ولی در اواخر عمر ازدواج کرد و بدون فرزند از دنیا رفت.

اشعار

خال به کنج لب یکی طُره مشک‌فام دو وای به حال مرغ دل، دانه یکی و دام دو
محتسب است و شیخ و من قصه عشق در میان از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو
هر که بگوید این غزل بخشمش از سبیل جان تو سن خوش خرام یک استر خوش لگام دو
کان کرم جواد خان کزدل و از کفش برد مایهٔ جود هر زمان بحر یکی غمام دو

معروف است که دوستعلی خان ابرقوهی، از خاندان ام هانی که او نیز طبعی عالی داشته همین غزل را استقبال کرده است:

غیر دو زلف آن صنم بر رخ دلفریب او کس نشنیده در جهان صبح یکی و شام دو

بیت زیر به غیر از ام هانی به عفت نسابه و طاهره قرةالعین نیز منسوب است.

محتسب است و شیخ و م قصه عشق در میان از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو

عبدالحسین آیتی که قبلاً از بزرگان بهائیت بوده در تاریخ یزد می‌نویسد: «شگفت است غزلی با این همه گفتگو که‌ام هانی سروده و نام جوادخان را در آن ذکر نموده و دوستعلی خان هم استقبالش کرده باز مردمان عمداً یا سهواً آن را به طاهره قرةالعین نسبت داده‌اند.»

منابع

  • رجبی، محمدحسن (۱۳۷۴). مشاهیر زنان ایرانی و پارسی‌گوی از آغاز تا مشروطه. تهران: انتشارات سروش.