عنوان نخستین مجموعه اشعار شاعر جوان میبد " ابوالفضل میبدی " است که در 47 صفحه  توسط انشتارات سخن گو مشهد به چاپ رسیده است .

مضمون  اشعار عاشقانه است  و شامل چندین غزل و تعدادی دوبیتی است .

 یک شعر از این مجموعه تقدیم نگاه شما :

    زاری و خواری و بیماری و هم شیدایی ست

هر که شد عاشق تو عاقبتش رسوایی ست

طعنه و زخم زبان همه ی مردم شهر

در ره عشق تو آرام تر از لالایی ست

بر سر راه تو همچون فقرا کاسه بدست

کاین تکدی گری عشق تو خود آقایی ست

بین زلف تو و شب فرق دوچندانی نیست

لیک موی تو بلند است شب یلدایی ست

عشوه گر موی پریشان و لبانش یاقوت

دلبرم بین همه دلبر بی همتایی ست

"پدر عشق بسوزد که چنین با من کرد"

عاقبت عاقبتم مردن در تنهایی ست

لب بروی لب تو د ر بغلم میدانم

خوش خیالی ست ولی آرزوی زیبایی ست

بعد یک عمر غزل گفتن خود فهمیدم