پنجشنبه , 2 جولای 2015
آخرین اخبار
شما اینجا هستید: خانه 3 اشعار به لهجه یزدی

بایگانی دسته بندی ها : اشعار به لهجه یزدی

محمد رضا دهستانی ( شبتاب )

shabtab

شعری به گویش یزدی چـَم گردش چـَم گردش ِکوچــِی مادرادون چـِقــَه خـَش بود اوروزی گـِه دل بخچ ِ اداهای ِتو غـَش بود من خوب یا دُ مَه عاشق ِ چشمای ِ توبودم امـّا پـُسر همسیه دون خیلی پــِلــَش بــــود اون زلف ِ تـُـلــَه تا گـِه مـِدیدم نـَمـِدونی ازکـلــّـه تا پا مـِثــّی گـِه یگ سرهمه چـَش بود ای فـِرفـِری مو یادُده ... بیشتر بخوانید »

خوش چَغمالَه( شعری به گویش یزدی)

خوش چَغمالَه زن رفت و بچا رفتَن و خوب مامِله جور شد ای دل چه نشستی که یَه سنگ و دو چوغُور شد مرغ و چوریام تارت شُدَن رفتنو گفتم یا الله دِبِجُم پَسّای اَلدَنگی و سور شد دَس ور دلِ مَن نیزا که اوضا پَسَکی شد رفتم بکشم وَسمه به اَبرو چَشَه کور شد چاشتوم خو نونِ توس زَده ... بیشتر بخوانید »

پُشت و پَسَل( دکتر جلالیان )

                    پُشت و پَسَل                             بکوی یار فِــتادم تو چــاله گُمـبَّسی                             در این میونه هوا رفت بُنگِ غُمبَّسی                            زِاَشکِ دیده اگرجَعده جوده شد غَم نیس                            بچــای مَحـلَه مِیُفــتَــن تو گــِِل تَلَـپَّـسی                            شبی تو پُشتو پَسَل پیک تو پاش در آوردم                                  ... بیشتر بخوانید »

بر باد مده ( دکتر جلالیان یزدی)

  به گویش یزدی بخوانید   وَر بـــاد نَـــدِه اِقّــَــدَه ایـــن زُلــف چُــلُـفـتَـه بــِــیـزار که وَر بَــشـن مُـلِت یَـخـودَه شُلُفتَه ایــن بی پـیَری را کـه رَقیـبُم شُـدَه اِمـشـو زَنجـیـل مِزَنـَـم اِقّــَه تـو فَـرقِــش که پَسُفتَه هیـشکَه را نَمـِلّــَم که گَلِت بَن شَه عزیزُم هـر چـی دیَه از هـر کَه شِنُفتی گَف مُــفتَه جیر جیر مُـکُـنَه پـیـش تو مِـثِّ بَچه تِرناسک ... بیشتر بخوانید »

Scroll To Top