فراخوان چهارمین جشنواره استانی شعر مولانا
شهریور ۱۱, ۱۳۹۳
با حضور ” علیرضا بدیع ” در یزد برگزار میشود
شهریور ۱۶, ۱۳۹۳

مائده صادقی

مائده صادقي

مائده صادقی

 متولد ۱۳۶۶، دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات. سرایش شعر را از ۱۳سالگی آغاز کرده است .

 ازاوست :

شکست آینه ها را فقط خدا فهمید

 و بی کسی خدا را فقط خدا فهمید

و هر زمان که نگاه من آسمانی شد

صدای پای دعا را فقط خدا فهمید

تمام عمر ز چشمان من جفا خواندند

حضور عشق و وفا را فقط خدا فهمید

میان خلوت و حس غریب تنهایی

عبور ثانیه ها را فقط خدا فهمید

“صلاح کار کجا و من خراب کجا”؟!

و این کجا به کجا را فقط خدا فهمید

دلم گرفته ز دنیا کسی نمی فهمد

گرفتن دل ما را فقط خدا فهمید

۲

یک چند روزی می شود در فکر هستم

در فکر ایمان و یقینی بکر هستم!

 یک چند روزی می شود حالم گرفته ست

 در فکر پروازم ولی بالم گرفته است

دست قضا احساس ما را تار کرده است

 آن اشک ها چشم مرا بیمار کرده است

 باید کمی در آینه خیره بمانم

 تا از خودم ناگاه روزی جا نمانم!

 این روز ها مدیون نام “درد” هستم!

 همراه و همپایش چنان یک “مرد” هستم!

 این روزها دنیا اگر ترسانده ما را

 اما به جایش اندکی فهمانده مارا!

 فهمانده این جا صبر باید کرد تنها

 تنها همین صبر است راه این معما

 فهمانده گر باران پر از شور و نشاط است

 هر قطره اش اشکی ز درد خاطرات است

 فهمانده تنها یار تو تنهایی توست

 گاهی علاج رنج تو رسوایی توست!

 فهمانده باید پشت دیوارت بمانی

 پرواز را از خاطر خامت برانی

 نه! حس و حالی نیست دنیایم خراب است

 ماهی که می بینم فقط نقشی بر آب است!

 باید رها گردم از این افکار خالی

 از حس آزادی و پروازی خیالی

 این جا برای درد من درمان گری نیست

 من اشتباهی آمدم، این جا دری نیست

فانوس کویر
تارنمای ادبی استان یزد

دیدگاه ها بسته شده است