برگزیدگان همایش یاس های منتظر معرفی شدند
فروردین ۱۹, ۱۳۹۳
فراخوان شعر روستا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۳

اکبر علی بیکی

ali bigi

اکبر علی بیکی
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه۱ یزد
دارای لیسانس ادبیات فارسی
عضو شورای شعربسیج و عضو انجمن های ادبی

از اوست :

مسافر

آنها که آمدند به دنیا مسافراند
از غیر و آشنا همه اینجا مسافراند
بی قاعده است قافـله مردمی به راه
با کاروان و جمعی و تنها مسافر اند
امروز خیل همسفران در قـطارعمر
در خطِّ سیر و روی به فردا مسافراند
بیداروخواب،پیروجوان،مست وهوشیار
زیبا و زشت ، جاهل و دانا مسافراند
خلقی نشسته اند پی رفـع خستگی
جمعی هم ایستاده روی پا مسافراند
حین سفر مجـال وقوف زیاد نیست
پیوسته در تردد و پویا مسافراند
طی طریق منحصراز راهِ شوسه نیست
تا در فضا و خشکی و دریا مسافراند
دارند کـوله بار و ندارند عـدّه ای
نادار آ نچه دیدم و دارا مسافراند
هرجا بنای بیش و کمی مانده ازقدیم
هریک بجای مانده صدها مسافراند
با راهـیان نـور سفر می کنند اگر
تا روشنای طـور تـجلّی مسافراند
ازمقصدیکه هست کجا تا کجا مپرس
تا جایگاه و منزل و ماوا مسافر اند
(بیکی)سلامتست به راهیکه آشناست
می باش ازآن گروه که باما مسافراند

۲

سخن دوست

از حوزه خـیال خـداوند بـر تر است
حق بـر تـمام عالمیان سایه گستراست
پیچیده است عـطر گل عشق در فضا
عالم پـُـر از تـرنّم الله و اکبراست
فرقان گرفته است جهان را به زیر پَر
اعجاز و آســمانی و نور مصوّر است
از حیث رتبه اند خـلایق زیاد و کم
والا تـرین مقام ، از آنِ پیـمبر است
بعد ازنبی ، ز آیه«… بلِِّغ …» شدم یقین
عالی تر از میان همه قــدر حیدراست
نام ائمّه است پـر از عزّ و احترام
تشریفِ زن به حرمت زهـرای اطهراست
از مذهبم بپرسد اگر منکری به گور
گویم به لوح باور من مــهر جعفر است
یوسف یگـا نه بود به عهد قدیم و حال
ما را هـوای یوسـفِ زیبای دیگراست
دلشاد می شوند خــلایق به یاد یار
« وزدست دوست هرچه ستانند شِکَّّراست»
(بیکی)گرفته وام زسعدی که گفته است
«ازهرچه بگذری سخن دوست خوشتراست»

فانوس کویر
تارنمای ادبی استان یزد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *