سر میگذارم به جنگل ، گیلان بیابان ندارد

محمد جواد حيدري
محمد جواد حیدری
فروردین ۱۴, ۱۳۹۴
بداهه . 3
دلتنگم از نبودن چشمت نگاه کن
فروردین ۱۵, ۱۳۹۴

سر میگذارم به جنگل ، گیلان بیابان ندارد

بداهه 2

بداهه 2

فانوس کویر
تارنمای ادبی استان یزد

دیدگاه ها بسته شده است