درباره ما

فانوس کویر

نخستین پایگاه اینترنتی شعر استان یزد بصورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهادی  از سال ۹۱آغاز به کار نموده است .

موسس و مدیر مسئول سایت : عباسعلی کریمی ده آبادی

 

اهداف و فعالیت های سایت ادبی فانوس کویر 

معرفی شاعران استان  یزد

اطلاع رسانی   فراخوان های ادبی

ارائه آخرین  اخبار فرهنگی در حوزه شعر

درج آخرین اشعار شاعران استان  و …

.فانوس کویر ازهر گونه همکاری ، پیشنهاد ، نظر و انتقاد استقبال می کند .

.جوابیه به هر مطلب ، در صورت رعایت حرمت قلم و با ذکر نام نویسنده مطلب انتشار خواهد یافت .

.مطالب فانوس کویر پس از ویرایش درج خواهد شد .

.نظر نویسندگان لزوما نظر مدیریت سایت نیست .