نویسنده: کریمی ده آبادی

معرفی کتاب

“برایت نامی سراغ ندارم”

“برایت نامی سراغ ندارم”پنجمین اثر سودابه مهیجی نصرآبادی چشم به جهان کتاب و ادبیات گشود.“برایت نامی سراغ ندارم” عنوان کتاب عاشقانه‌های کوتاه نزارقبانی است در72

دسته‌بندی نشده

انتشارات شهنا

چنانچه کتابی آمادهٔ چاپ دارید یا قصد نوشتن یا انجام طرحی پژوهشی را به صورت شخصی یا در مجموعه‌تان دارید و بخشی از سرمایۀ معنوی

گفتگو

گفتگو با غلامعباس جانشکر

غلامعباس جانشکر متولد ۱۳۳۶ معلم بازنشسته وازشاعران پیشکسوت شهرستان خاتم است که تألیفات زیادی درزمینهٔ فرهنگ و هنر این شهرستان دارد، معلم و شاعری که