از ماهانی تاافشار

دفتر دوم اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۲صفحه توسط انتشارات حایر تهران درسال ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته گردید.

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest

نظر شما چیست ؟