همایش «از نُدوشن تا نشابور»

همایش «از نُدوشن تا نشابور» به مناسبت #نکوداشتاستاددکترمحمدعلیاسلامی_ندوشن ❇️ سخنرانان: 🔸 دکتر محمدجعفر یاحقی(پژوهشگر، نویسنده و استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد) 🔸 دکتر محمود اسعدی(پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و دبیر همایش چهره‌های ماندگار) 🔸 دکتر مهدی نوروز(پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و ریاست دانشگاه سبحان نیشابور) ❇️ پیام مَجازیخانم #دکترشیرینبیانی(همسر دکتر اسلامی ندوشن) 📝 #دبیر_علمی:دکتر جواد محقق نیشابوری – دکتر مهدی نوروز 📊 #دبیر_اجرایی:عباس کرخی – وحید لسانی – حجت نیرآبادی 📆 دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ 🏠 نیشابور، سالن همایش‌های جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب »