مهلت ارسال آثار به  چهارمین کنگره شعر توحیدی  تمدید شد

هاتف کلانتری

متولد ۱۳۵۹فوق‌لیسانس ادبیاتصاحب‌امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه ادبی سرای سپنج از اوست: ۱دلبر من فتنه‌ای دیگر به راه انداختهدیده را در دام چشمانی سیاه انداختهلشکر گیسوی او آشفته اما لرزه‌ایبر دل این پادشاه بی سپاه انداختهدرنبردی نابرابر جادوی چشمان اواین پلنگ خسته را در چنگ ماه انداختهدر پی تکرار یک افسانه

ادامه مطلب »

گالری تصویر

ویدئو