مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن»

مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن» با سخنرانی؛دکتر رضا داوریدکتر اصغر دادبهدکتر حسن بلخاریدکتر فریدون مجلسیدکتر محمود اسعدیدکتر مهران اسلامی ندوشن با اجرا و شعرخوانی؛استاد سهیل محمودیو نمایشگاه آثار دکتر اسلامی ندوشنتهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسییکشنبه ۸ خرداد، ساعت ۱۷:۱۵

ادامه مطلب »