بررسی عنصر شخصیت پردازی طنز در آثار منثور”ابوالفضل زرویی نصر آباد”

   زهرا ملک ثابت 

  شخصیت پردازی یکی از عناصر مهم در داستان نویسی است . شخصیت پردازی در آثار طنز با شخصیت پردازی در آثار درام یا جدی متفاوت است . در آثار طنزِ شخصیت محور ، لازم است ، شخصیت اصلی و گاهی ضد قهرمان یا شخصیت های فرعی ، دارای عناصر و ویژگی های شخصیت پردازی طنز باشند .

     متاسفانه تاکنون طنزنویسی در ایران رشد چندان مطلوبی نداشته است . یکی از عوامل آن عدم پرداخت صحیح به مقوله شخصیت پردازی طنز است که این خود باز می گردد به کمبود منابع مطالعاتی در زمینه طنزنویسی و عدم برخورد علمی با این مقوله .

     ابوالفضل زرویی نصرآباد ، کیومرث صابری فومنی و عمران صلاحی را از بنیان گذاران طنز نوین ایران می دانند . طنز نوین ایران قدمت چندان زیادی ندارد . در این مقاله تلاش می شود ، عناصر شخصیت پردازی طنز در آثار منثور ابوالفضل زرویی نصرآباد بررسی گردد .

بحث و بررسی

داستان قورجنگله و مرد تنبک زن

خلاصه داستان : مرد تنبک زنی که برای امرار معاش ، تنبک می زند و با سوء استفاده از قورباغه ها کاری می کند که آنها با آهنگ تنبک برقصند و اینگونه پول بیشتری به جیب می زند تا اینکه یک روز قورباغه ای به نام قورجنگله در مقابل مرد تنبک زن می ایستد و او را تهدید می کند . مرد ابتدا تسلیم می شود ولی در نهایت متوجه می شود فریب قورجنگله را خورده و او یک قورباغه معمولی است .

عناصر شخصیت پردازی طنز :

هرچند که یک قورباغه دوکیلویی که حرف بزند غیرعادی و طنزآمیز است اما اینکه این شخصیت در مقابل یک انسان با تحکم و قلدر مآبانه سخن بگوید ، قدرت طنز بیشتری دارد .

     قور جنگله ابتدای داستان اینگونه معرفی می شود : « یک قورباغه به چه بزرگی ! ( وزن تقریبی: دوکیلو ، توضیح نگارنده ) . » اما نویسده در یک چرخش غافلگیر کننده می نویسد : « اگر خوانندگان مثل بنده ایشان را دیده بودند ، تصدیق می کردند که ایشان قورباغچه هم نبوده چه رسد به قورجنگله » .

     اغراق و بزرگنمایی شیوه ای متداول برای شخصیت پردازی طنز است . در این داستان درباره قورجنگله اغراق و بزرگنمایی شده است به ویژه آن جایی که می گوید : « من روزی دوتا آدم می خورم . مواظب باش دست از پا خطا نکنی » .

     از تکنیک غیرعادی بودن شخصیت طنز بازهم آن جایی استفاده می شود که قور جنگله وضعیت آب و هوا را پیش بینی می کند و اتفاقاً پیش بینی اش هم درست است.

     در مقابل شخصیت قورجنگله که با مبالغه و اغراق تصویر شده ، شخصیت ساده لوحِ مرد تمبک زن قرار دارد که در ایجاد آن از تکنیک دست کم گیری بهره گرفته شده است . در ادامه ماجرای دراماتیک مرد تمبک زن از وضعیت ساده لوح به انتقام گیرنده تغییر شخصیت می دهد . مرد تمبک زن بعد از رو دست خوردن در یک چرخش غافلگیر کننده ، قورجنگله را در یک کیسه می اندازد و با خود می برد .

     شخصیت های طنز گاهی در مواجهه با مسئله از تکنیک کلک زدن و حیله گری استفاده می کنند . هر دو شخصیت این داستان با کمک حیله و نیرنگ با یکدیگر به تقابل می پردازند . در اوج کشمکش داستان ، هنگامی که قورجنگله خودش را لو می دهد که دندان ندارد برای عادی نشان دادن مسئله می گوید :

« راستش چیز است ، دندان که دارم ولی می دانی ، یعنی ، فقط مال آدم خوری است » .

این جمله ، نقطه عطفی است که جای حیله گر و طعمه شونده را عوض می کند .

     مرد تمبک زن در صدد تلافی برای مقاصد شخصی برمی آید و باز هم از قورجنگله و سایر قورباغه ها سوء استفاده می کند . شخصیت های طنز اغلب به مجازات در جهت اصلاح و تربیت اعتقادی ندارند . آنها خودمحور هستند و بیشتر مقاصد شخصی خودشان را دنبال می کنند .

در پایان این داستان آمده است : « قورجنگله را هم می شود دید که کنار دست مرد نشسته و با دو دانگ صدایی که دارد گاهی درمایه ابوعطا چیزهایی می خواند » .

ابوعطا خواندن در اینجا کنایه دارد به شخصیت فرومایه ای که اظهار بزرگی می کند .

داستان نخودی ! کجا می روی ؟

خلاصه داستان : پیرمرد و پیرزنی که هیچگاه بچه دار نشده اند حسرت داشتن فرزند را دارند . یک روز پیرزن هنگام طبخ آش ، زیر لب آرزو می کند که ناگهان یک نخود از دیگ بیرون می پرد و اعلام می کند فرزند آنهاست . نخودی برای اینکه انتقام پدرش را از پادشاه فاسد بگیرد راهی سفر می شود . در راه یک عدد دندان مصنوعی ، یک بسته ماکارونی ، یک وکیل دادگستری و یک آدم صاف و ساده همراه او می شوند که نخودی همه آنها را قورت می دهد . در قصر پادشاه آنها به نخودی کمک می کنند از زندان پادشاه خلاص شود البته به غیر از آدم صاف و ساده که با او می ماند .

     در نهایت پادشاه می پذیرد که نخودی به خزانه قصر برود و کاسه مسی پدرش را پس بگیرد ولی نخودی تمام خزانه را قورت می دهد . وقتی نخودی نزد پدر و مادرش برمی گردد غافلگیر می شود زیرا متوجه می شود که آدم صاف و ساده ، گنج های خزانه پادشاه را برداشته و فرار کرده است .

عناصر شخصیت پردازی طنز :

شخصیت اصلی در این نظیره طنزآمیز ، همانند قصه عامیانه نخودی یک نخود است که صحبت می کند و رفتاری همانند انسان دارد . قهرمان این داستان ، ظاهری غیرعادی دارد و به همین دلیل دست کم گرفته می شود . ابتدای داستان ، پدر وقتی که می فهمد نخودی پسرش است ، آهی می کشد و می گوید : « ای خدا ، چی می شد اگر این پسر یک جوان گردن کلفتی بود که می فرستادمش برود قصر پادشاه ، کاسه مسی ام را پس بگیرد و بیاورد » . ماجرای دراماتیک در ادامه داستان و هنگامی که نخودی در برابر پادشاه عرض اندام می کند و موفق می شود صورت می پذیرد .

     در این داستان ، قهرمان طنز درصدد تلافی به قصد مقاصد شخصی است . او می خواهد با حاکم مبارزه کند تا انتقام پدرش را بگیرد و خودی نشان دهد . هدف او مانند بسیاری از قهرمانان داستان های طنز مقاصد سطحی و شخصی است . نخودی به دلیل فسادِ حاکم ظالم مبارزه نمی کند بلکه می خواهد کاسه مسی پدرش را از حاکم پس بگیرد .

     شخصیت های غیرعادی و تخیلی دیگری هم در این داستان وجود دارند که کشمکش شخصیت اصلی با اینها بر طنز داستان افزوده است ، شخصیت هایی چون دندان مصنوعی ، بسته ماکارونی و شیری که حرف می زند . همچنین ارتباط این شخصیت های بی ربط به همدیگر در طول داستان سبب طنزآمیزی ماجرا می شود .

     در تقابل نخودی و شیر ، عنصر غافل گیر کننده اتفاق می افتد . حاکم دستور می دهد نخودی را به قفس شیر بیندازند . صبح هنگامی که پادشاه به کنار قفس شیر می رود می بیند ، نخودی زنده است و دارد پول می شمارد . از طرفی دیگر شیر دندان هایش را مسواک می کند .

     خودمحوری و حیله گری شخصیت نخودی در این قسمت از داستان معلوم می شود که او به خزانه می رود و علاوه بر کاسه مسی پدرش ، تمام جواهرات موجود در خزانه را هم قورت می دهد و از آنجا بیرون می رود .      در غافل گیری نهایی یا ضربه نهایی داستان ، نخودی از فردی صاف و ساده رودست می خورد . آدم صاف و ساده دارای تضاد شخصیتی است زیرا شخصیت حیله گر او متضاد با شخصیت صاف و ساده اوست . تضاد شخصیتی از تکنیک های شخصیت پردازی طنز است

منابع :

1 . ابوالفضل زرویی نصرآباد ، غلاغه به خونه اش نرسید ، انتشارات نیستان ، 1389

2 . محسن سلیمانی ، اسرار و ابزار طنزنویسی ، انتشارات سوره مهر ، 1391

3 . فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت اول ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 30/ 10 / 1397

4 . فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت دوم ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 15/ 11 / 1397

5 . فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت سوم ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 30/ 11 / 1397

6 . فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت چهارم ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 23/ 12 / 1397

7. فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت پنجم ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 12/ 1/ 1398

8. فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت ششم، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 8/ 2/ 1398

9. فرزین پور محبی ، آشنایی با نگارش طنز در ادبیات نمایشی _ قسمت هشتم ، سایت شیرین طنز ، www.Shirintanz.ir  ، نوشته شده در 14/ 6/ 1398

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest

نظر شما چیست ؟