تک بیتی هایی از سید فضل الله طباطبایی ندوشن

تک بیتی ها

شیرین دهان به گفتن حلوا نمی شود
فرسنگهاست فاصله از حرف تا عمل !

سنگ محک اگر بزند جوهری به زر
رسوا شود به یُمن حقیقت زرِِ بدل !

از شیشه ای نریخته روغن ؛ به هر کجا
دیدیم هر کسی که سرش گشته است “کل” !

” تلخ است حرف حق ” ؛ به مَثَل مِثلِ “صبر زرد”
محصولِ حرفِ حق شده ” احلی من العسل ” !

کمیاب مومن است چنان کیمیا ، ولی
باشد هزار مرتبه راسخ تر از جبل !

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest

نظر شما چیست ؟