خاموشی استاد


دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ، فرزند ایران، زندگی را بدرود گفت.
۱۳۰۳-۱۴۰۱
« با مرگ او که آن همه زنده‌ دیده بودیمش، با مرگ سینه به سینه شدیم.»

بگذشت بهار و مهرگان گشت پدید
دیگر باید ز سر بگسست امید

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest

نظر شما چیست ؟