پاییز

هر چند سری میان سرها باشی
یا دشمن خونی تبرها باشی
پاییز قشنگ!شاخه ها را متکان
باید که به فکر رفتگرها باشی

علی جعفری اردکانی

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest

نظر شما چیست ؟