دسته‌بندی: تازه های نشر

تازه های نشر

از ماهانی تاافشار

دفتر دوم اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۲صفحه توسط انتشارات حایر تهران درسال ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته گردید.

تازه های نشر

“چارانه های بیداری”

عنوان ششمین مجموعه شعر استاد سید فضل الله طباطبایی ندوشن (امید) از شاعران آیینی و پیشکسوت شهرستان میبد در ۸۶ صفحه ،مجموعه رباعیات ، با

تازه های نشر

روزهایی به رنگ تنهایی

دفتر اول اشعار ” علی جعفری اردکانی توسط  انتشارات  سیاق اردکان به چاپ رسیده است .