دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

خاموشی استاد

دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ، فرزند ایران، زندگی را بدرود گفت.۱۳۰۳-۱۴۰۱« با مرگ او که آن همه زنده‌ دیده بودیمش، با مرگ سینه به

دسته‌بندی نشده

معرفی آثار علی جعفری اردکانی

روزهایی به رنگ تنهایی (دفتر اول) انتشارات  سیاق اردکان ۸۱ از ماهانی تاافشار ( دفتر دوم)۱۱۲ انتشارات حایر تهران ۱۴۰۰ پریروزهای پیلگی (دفتر سوم)۱۱۶انتشارات حایر

دسته‌بندی نشده

سمیه فروزش

متخلص به سارامتولد ۱۳۶۳ شهرستان تفت. محل سکونت: یزددارای مدرک کارشناسی پرستاری و مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایرانوی از نوجوانی درزمینه شعر فعالیت

تازه های نشر

روزهایی به رنگ تنهایی

دفتر اول اشعار ” علی جعفری اردکانی توسط  انتشارات  سیاق اردکان به چاپ رسیده است .

دسته‌بندی نشده

انتشارات شهنا

چنانچه کتابی آمادهٔ چاپ دارید یا قصد نوشتن یا انجام طرحی پژوهشی را به صورت شخصی یا در مجموعه‌تان دارید و بخشی از سرمایۀ معنوی