برچسب: احمدرضا قدیریان

معرفی کتاب

فصل اطلسی ها

« « «فصل اطلسی‌ها» عنوان مجموعه‌ای از رباعی‌های احمدرضا قدیریان، شاعر ابرکوهی ساکن یزد است. این مجموعه دومین اثر منتشر شده‌ی این شاعر است. پیش