برچسب: الهه مرتضایی

معرفی شاعران یزد

الهه مرتضایی

متولد ۱۳۶۲ کرجوی شروع فعالیت شعری خویش را در یزد با انجمن سالن شهرداری و انجمن حوزه هنری آغاز کرد .مجموعه شعر عامدانه» از ایشان