برچسب: الهه مرتضایی

آخرین اشعار شاعران یزد

زن در تمام زندگی مال خودش نیست

زن در تمام زندگی مال خودش نیستچون سایه پشت سر به دنبال خودش نیستحتی هوای آرزویش را ندارددنبال شادی‌ها و آمال خودش نیست دنیایی از

معرفی شاعران یزد

الهه مرتضایی

متولد ۱۳۶۲ کرجوی شروع فعالیت شعری خویش را در یزد با انجمن سالن شهرداری و انجمن حوزه هنری آغاز کرد .مجموعه شعر عامدانه» از ایشان