برچسب: اکبر علی بیکی

معرفی شاعران یزد

اکبر علی بیکی

متولد ۱۳۲۵ یزدلیسانس ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، دبیر بازنشسته از اوست:۱شکرفروش به دکّانِ خود شکر داردکسی که خلقِ اثر می‌کند هنر دارد کم است بی‌ثمر