برچسب: حسینعلی قاسمخانی

آخرین اشعار شاعران یزد

توان که صبر مرا ضرب در هزار کنید

توان که صبر مرا ضرب در هزار کنیدتمام ثانیه‌ها صرف انتظار کنید کلام ساغر مستی مراکند مدهوشمرا زباده‌ی مستانه بی‌قرار کنید به واژه واژه غزل‌های