برچسب: دکتر مجید پویان

معرفی شاعران یزد

دکتر مجید پویان

متولد ۱۳۵۲ یزدتحصیلات : دکترای ادبیات فارسیعضو هیات علمی دانشگاه یزد از اوست :۱ عید آمد، بهار هم آمد خوش به حالت که شاعری شاعر!سال