برچسب: رز زرد

آخرین اشعار شاعران یزد

برای برکه ی دل قرص ماه میخواهم

برای برکه ی دل قرص ماه میخواهمکه قاب عکس تو را در نگاه میخواهم نه اینکه پیش دو چشمم همیشه باشی نه!نگاهی از تو فقط