برچسب: شاعران مروست

آخرین اشعار شاعران یزد

وقتی که تنها می شوم دریا نمی چسبد

وقتی که تنها می شوم دریا نمی چسبدگشت و گذار اطراف ساحل ها نمی چسبد یک دوستت دارم بگو، شیرین شود کامملیمو که چاقو می