برچسب: شاعران هرات و مروست

معرفی شاعران یزد

غلامعباس جانشکر

متولد ۱۳۳۶وی ازشاعران پیشکسوت شهرستان خاتم است که تألیفات زیادی درزمینهٔ فرهنگ و هنر این شهرستان دارد، معلم و شاعری که روزگار بازنشستگی را با