برچسب: شاعران یز

معرفی کتاب

” شاعران بهاباد “

کتاب شاعران بهاباد  توسط  محمد حسن لقمانی بهابادی ( دبیر و موسس انجمن شعر و ادب بهاباد )  گردآوری  و در تیراژ هزار نسخه در