برچسب: علی جعفری اردکانی

معرفی شاعران یزد

علی جعفری اردکانی

متولد بیست شهریور ۱۳۵۳شهرستان اردکانکارشناس ارشد ادبیات، دبیر و مدرس دانشگاه تألیفات:روزهایی به رنگ تنهایی (دفتر اول)از ماهانی تاافشار ( دفتر دوم)پریروزهای پیلگی (دفتر سوم)به

آخرین اشعار شاعران یزد

پاییز

هر چند سری میان سرها باشییا دشمن خونی تبرها باشیپاییز قشنگ!شاخه ها را متکانباید که به فکر رفتگرها باشی علی جعفری اردکانی