برچسب: علی جعفری اردکانی

معرفی کتاب

آتش در آشیانه ی ققنوس

عنوان تازه ترین اثر علی جعفری اردکانی است که به تازگی توسط انتشارات حائر روانه بازار کتاب گردیه است . از این شاعر مجموعه ی

معرفی کتاب

پریروزهای پیلگی

پریروزهای پیلگی (دفتر سوم) اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۶ صفحه توسط انتشارات حایر تهران در سال 1400 به چاپ رسید.

تازه های نشر

از ماهانی تاافشار

دفتر دوم اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۲صفحه توسط انتشارات حایر تهران درسال ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته گردید.

معرفی شاعران یزد

علی جعفری اردکانی

متولد بیست شهریور ۱۳۵۳شهرستان اردکانکارشناس ارشد ادبیات، دبیر و مدرس دانشگاه تألیفات:روزهایی به رنگ تنهایی (دفتر اول)از ماهانی تاافشار ( دفتر دوم)پریروزهای پیلگی (دفتر سوم)به

آخرین اشعار شاعران یزد

پاییز

هر چند سری میان سرها باشییا دشمن خونی تبرها باشیپاییز قشنگ!شاخه ها را متکانباید که به فکر رفتگرها باشی علی جعفری اردکانی

معرفی کتاب

کلاغ های منفرد انزوا

کلاغ های منفرد انزوا (نقد تحلیلی روانشناختی اجتماعی شعر دورهٔ پهلوی)۱۴۰۰ ۴۶۵ ص انتشارات  حایر

تازه های نشر

روزهایی به رنگ تنهایی

دفتر اول اشعار ” علی جعفری اردکانی توسط  انتشارات  سیاق اردکان به چاپ رسیده است .

معرفی کتاب

به رنگ اردیبهشت

به رنگ اردیبهشت ( گردآورنده ) انتشارات ستایش ۱۱۵  سال چاپ۱۳۸۰