برچسب: فاطمه توکلی

معرفی شاعران یزد

فاطمه توکلی بهاباد

فاطمه توکلیمتولد 1359 رفسنجان. ساکن شهرستان بهابادفارغ التحصیل رشته زمین شناسی از دانشگاه شیرازاثر چاپ شده : کتاب ” همه سوزی “ از اوست :