برچسب: فهیمه تقدیری

آخرین اشعار شاعران یزد

وقتی که تنها می شوم دریا نمی چسبد

وقتی که تنها می شوم دریا نمی چسبدگشت و گذار اطراف ساحل ها نمی چسبد یک دوستت دارم بگو، شیرین شود کامملیمو که چاقو می

معرفی شاعران یزد

فهیمه تقدیری

متولد ۱۳۶۹ شهرستان خاتمکارشناس ارشد حسابداریآثار مشترک کتابهای:“بر بال واژههای ۲” و صهبای نرگس “وی درزمینهٔ ترانه با برخی خوانندگان کشوری همکاری داشته است.  از اوست: