برچسب: محمدرضا اسلامی امیر آبادی

معرفی شاعران یزد

محمد رضا اسلامی امیر آبادی

متولد 1370 میبد داری مدرک طراحی و معماری  از اوست :«پست کن» از نگاهت لحظه ی نابی برایم پست کنتشنه ام من قطره ی آبی