برچسب: محمد حسن لقمانی بهابادی

معرفی شاعران یزد

محمدحسن لقمانی بهابادی

متخلص به “سیمرغ “متولد نهم مرداد 1342دبیر و مؤسس انجمن شعروادب بهابادوی در رشته ادبیات تحصیل نموده و تاکنون بیش از شش هزار بیت در

معرفی کتاب

” شاعران بهاباد “

کتاب شاعران بهاباد  توسط  محمد حسن لقمانی بهابادی ( دبیر و موسس انجمن شعر و ادب بهاباد )  گردآوری  و در تیراژ هزار نسخه در