برچسب: مرضیه ابویی مهریزی

آخرین اشعار شاعران یزد

برای برکه ی دل قرص ماه میخواهم

برای برکه ی دل قرص ماه میخواهمکه قاب عکس تو را در نگاه میخواهم نه اینکه پیش دو چشمم همیشه باشی نه!نگاهی از تو فقط

معرفی کتاب

«از رفتنت بازگرد»

عنوان اولین مجموعه غزل و اشعار سپید کوتاه (مینیمال) مرضیه ابویی مهریزی (رززرد) شاعر جوان شهرستان مهریز است که توسط انتشارات حوزه ی مشق در