برچسب: مسعود بافق زاده

معرفی شاعران یزد

مسعود بافقی زاده

متولد ۱۳۷۰ یزد فوق‌لیسانس نوسازی و بهسازی شهری کتاب “حوالی میدان خسته امیر چخماق ” از ایشان به چاپ رسیده است. از اوست:(عاشق)قدر عاشق راندانی…عشق پرپر می‌شودزندگی