برچسب: هدایت کارگر شورکی

معرفی شاعران یزد

هدایت کارگر شورکی

متولد۱۳۵۷. شهیدیه میبدفارغ التحصیل دکتری مدیریت از دانشگاه یزد از اوست: ۱( سهم شیرین ) در دلت انبوهی از درد است؛ می فهمم تو رادردت

آخرین اشعار شاعران یزد

(پس از جدایی)

می نشینم به روی مبل اتاق وَ فرو می روم درون خودم به تو هی فکر می کنم اما غافل از افت قند خون خودم