نویسنده: کریمی ده آبادی

محرم نامه

عرض ارادت شاعران یزد به سالار شهیدان تک بیت های بداهه وار کربلا یعنی حسین و نینوا یعنی عطشتشنه ی کوی حسینی از عطش لبریز

معرفی شاعران یزد

سکینه سلمانی نژاد

متولد ۱۳۵۳ ابرکوهلیسانس زبان و ادبیات فارسیمسئول انجمن ادبی پروین و ایستگاه شاعرانه ستاره‌ها اولین تجربه‌های شعری‌اش حاصل سالهای ۶۶-۶۷(دوران راهنمایی) اوست و مقام دوم

آخرین اشعار شاعران یزد

رباعی غدیر / ذریه طباطبایی

یک کاروان نور می آیداز مشرق دریای بیداریاز چشمه ی جوشان یک تقدیرتادر رگ دوران شود جاری می آید از حج ا لوداع احمدبا بوذر

معرفی شاعران یزد

حسین میهمانپرست

متولد ۱۳۶۷ اردکانفوق‌دیپلم نرم‌افزار  از اوست : ۱ پری قصه به ناگاه دیو از آب درآمد سراب بود که از شیشه‌ی شراب درآمد به غیر

خبر

فراخوان آثار ترانه سرایان یزد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در نظر دارد اولین مجموعه از آثار “ترانه سرایان استان یزد” را با هدف شناسایی و معرفی

معرفی شاعران یزد

زهرا( افسانه ) فاتحی نصرآبادی

متولد ۱۳۴۹ نصرآباد تفتدکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس ادبیات و پژوهشگرمجموعه شعر” برای مادرم” و ده‌ها مقاله علمی پژوهشی مندرج در مطبوعات علمی. تخصصی