دسته‌بندی: خبر

خبر

همایش «از نُدوشن تا نشابور»

همایش «از نُدوشن تا نشابور» به مناسبت #نکوداشتاستاددکترمحمدعلیاسلامی_ندوشن ❇️ سخنرانان: 🔸 دکتر محمدجعفر یاحقی(پژوهشگر، نویسنده و استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد) 🔸 دکتر محمود اسعدی(پژوهشگر،