برچسب: دکتر اسلامی ندوشن

معرفی شاعران یزد

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

متولد: ۱۳۰۴ ندوشن از توابع میبدشاعر، منتقد، مترجم و پژوهشگر برجستهٔ ایرانیدکترای حقوق از دانشگاه سوربن دکتر اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن میبد،