برچسب: سردار دلها

آخرین اشعار شاعران یزد

چشم های عاصفی

می شدی زیباتر از گل وقت بارانی شدندر تو جاری بود احساس گلستانی شدن بود در آرامشت شور اباالفضلی نابنبض تو می زد برای خوب