دسته‌بندی: مطالب برگزیده

خبر

همایش «از نُدوشن تا نشابور»

همایش «از نُدوشن تا نشابور» به مناسبت #نکوداشتاستاددکترمحمدعلیاسلامی_ندوشن ❇️ سخنرانان: 🔸 دکتر محمدجعفر یاحقی(پژوهشگر، نویسنده و استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد) 🔸 دکتر محمود اسعدی(پژوهشگر،

مطالب برگزیده

مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن»

مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن» با سخنرانی؛دکتر رضا داوریدکتر اصغر دادبهدکتر حسن بلخاریدکتر فریدون مجلسیدکتر محمود اسعدیدکتر مهران اسلامی ندوشن با اجرا و شعرخوانی؛استاد

مطالب برگزیده

دکتر عبدالحسین جلالیان

متولد 1307طبیب ادیب میبدی الاصل ساکن یزدمجموعه ” پله های سنگی ” در 9 جلد”نی نواز اول” ” شرح جلالی بر حافظ ” در چهار