دسته‌بندی: فراخوان های ادبی

فراخوان های ادبی

فراخوان کنگره ملی شعر امام حسن (ع)

به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، مجمع شاعران اهل بیت(ع) فراخوان سومین کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی (ع) با موضوع مدح،